IJSTIJD! is een landelijk marketingcollectief van tijdelijke ijsbanen, permanente kunstijsbanen en diverse (media)partners dat als doel heeft het jeugdschaatsen te sponsoren en promoten. Samen willen de KNSB, Vereniging Kunstijsbanen Nederland (VKN, de vereniging van 22 vaste kunstijsbanen), Rabobank en KPN zo veel mogelijk kinderen tot en met 12 jaar op een leuke manier kennis laten maken met het schaatsen.

Jaarlijks doen al zo'n 200.000 kinderen aan schoolschaatsen op tijdelijke ijsbanen. IJSTIJD! stimuleert de deelname van scholen aan schoolschaatsen door deze actief te benaderen, lespakketten aan te bieden en leerkrachten te scholen om leuke schaatslessen te geven (ook in de gymzaal!).

Hoe wordt mijn tijdelijke ijsbaan onderdeel van IJSTIJD?
Je kunt je ijsbaan aanmelden door een mail te sturen naar ijstijd@knsb.nl. In juli ontvangen alle initiatiefnemers een enquête op basis waarvan de KNSB in augustus kiest welke 50 ijsbanen een sponsorovereenkomst krijgen aangeboden. Je kunt je ook aanmelden als je nog niet zeker weet of de ijsbaan doorgaat.

Wat houdt de sponsorovereenkomst in?
Een sponsorbedrag in ruil voor exposure, tickets en activatiemogelijkheden voor onze partners. Immers, deze partners maken IJSTIJD! mogelijk.

Hoe komt mijn ijsbaan in aanmerking voor deze sponsorovereenkomst?
Het doel is om de duizenden kinderen die komen schoolschaatsen op tijdelijke en permanente kunstijsbanen actief een vervolgaanbod aan te bieden bij ijsbanen en schaatsverenigingen. Hiervoor ontvangen alle kinderen een uiting met een unieke code die bijvoorbeeld recht geeft op een gratis proefles van de lokale schaatsvereniging op een permanente kunstijsbaan of gratis/tegen korting een keer te komen schaatsen op een tijdelijke of permanente kunstijsbaan. De unieke actiecode moet worden verzilverd via schaatsen.nl/ijstijd.

De KNSB vraagt van ijsbaaninitiatiefnemers een maximale inspanning om:

  • basisscholen actief te informeren over gratis lespakketten: werkboekjes voor scholieren en bijbehorende docentenhandleiding en -scholing;
  • basisscholen actief te informeren over IJSTIJD! en het vervolgaanbod op schaatsen.nl/ijstijd;
  • interessant aanbod te plaatsen op schaatsen.nl/ijstijd;
  • aan te sluiten bij samenwerkingssessie(s) met schaatsverenigingen, buurtsportcoaches, permanente ijsbanen etc. om zodoende een regionaal netwerk op te bouwen voor samenwerking;
  • de uitingen met de actiecodes via begeleiders van basisscholen aan schoolschaatskinderen uit te delen.
  • IJSTIJD! als merknaam zo veel mogelijk te promoten binnen je eigen communicatiemogelijkheden. Je krijgt hiervoor een toolkit aangereikt.

 

Daarnaast kan het zijn dat de KNSB een afweging moet maken in bereik en geografische spreiding.

Geen sponsorovereenkomst maar wel onderdeel uitmaken van IJSTIJD?
Dat kan natuurlijk! Graag nemen wij je ijsbaan op in ons overzicht van tijdelijke ijsbanen op schaatsen.nl/ijstijd. Ook kan je gewoon de gratis lespakketten promoten onder de basisscholen die op je baan komen schoolschaatsen. Zoek je contact met een schaatsvereniging of heb je andere ideeën voor samenwerking? Neem contact met ons op via ijstijd@knsb.nl of 088-489 2000.

Wat mag je van de KNSB verwachten?
Een grootscheepse landelijke IJSTIJD! campagne met als doel zoveel mogelijk kinderen (en hun ouders) naar ijsbanen te leiden. Deze campagne gaat vanaf medio oktober van start. Daarnaast faciliteert de KNSB het traject zodat kinderen vaker komen schaatsen via de verzilvering van de unieke codes en stimuleert haar partners zo veel mogelijk het jeugdschaatsen te promoten op alle ijsbanen.