Bekijk hier alle contactgegevens en de colofon.

Vragen, suggesties, tips en/of opmerkingen die betrekking hebben op de inhoud van deze website, kunnen worden gemaild naar de redactie.

Voor vragen en/of opmerkingen over schaatsevenementen, kun je terecht op schaatsen.nl/tickets.
Voor vragen en/of opmerkingen over livestreams van schaatsen.nl, kun je mailen naar livestream@schaatsen.nl

Contact

Redactie schaatsen.nl 
Mississippidreef 153
Postbus 11084
3505 BB Utrecht
redactie@schaatsen.nl

Voor informatie over de KNSB en contactgegevens van medewerkers van het bondsbureau zie KNSB.nl.

Colofon schaatsen.nl

Uitgever
KNSB

Redactie
Sjors Leek
Rijcko Treep

Fotografie
Margarita Bouma
Sander Chamid
Soenar Chamid
Eline Hooghiemstra
Martin de Jong
Hanneke Mennens
Hidde Muije
Neeke Smit
Huub Snoep
Glenn Wassenbergh

Channel Manager
Tom van den Boom

Technische realisatie en vormgeving
Dept