Tickets
Shop
Nieuws 21 apr 2020

Reddingskrediet van bijna drie miljoen euro voor Thialf

Het noodlijdende Thialf krijgt extra steun van de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen om de financiële problemen te kunnen oplossen. Het gaat om een reddingskrediet van bijna drie miljoen euro. De provincie stelt twee miljoen beschikbaar en de gemeente 991.000 euro.

Foto : Remy de Klein

De gemeenteraad en Provinciale Staten moeten hiermee op 22 juni nog wel over instemmen. Het krediet is bedoeld voor gebruik tijdens de herstelperiode die tot en met september 2022 zal duren. "Thialf is een internationaal sporticoon waar we trots op zijn", zegt gedeputeerde Sander de Rouwe. "Als we niks doen, gaat Thialf failliet. Met dit reddingskrediet kan Thialf aan de slag met het herstel."

Afgelopen december bleek uit de jaarcijfers dat het tekort van 2019-2020 nog verder zal oplopen. Naar verwachting zou in juli de bodem van de kas zijn bereikt en zou niet meer aan de betalingsverplichtingen kunnen worden voldaan. Het bureau LAgroup maakte een uitgebreide analyse en onderzocht de mogelijkheden om de exploitatie te verbeteren. Hieruit bleek dat een positieve exploitatie nagenoeg onmogelijk is.

Thialf moest daarom van de aandeelhouders (sinds de oplevering van het vernieuwde Thialf in 2016 behoren de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen onder meer tot de aandeelhouders) een herstelplan maken binnen honderd dagen. Uit dit herstelplan werd duidelijk dat het genoemde liquiditeitstekort verder zou stijgen tot ongeveer 1,1 miljoen euro. Dit zou komen door nieuwe, niet beïnvloedbare tegenvallers. 

Forse reorganisatie
In het herstelplan staan drie mogelijke scenario's waarvan geen enkel scenario zwarte cijfers haalt. Thialf stelde het scenario 'slank en slim' voor: dit scenario vraagt een forse reorganisatie, maar behoudt de kernfuncties van Thialf met een focus op de topsport. Thialf-directeur Marc Winters: "Thialf doet uiteraard als eerste haar deel. Met pijnlijke noodzakelijke maatregelen nemen wij 538.000 euro van het structurele tekort voor onze rekening."

"We gaan terug naar een kleine organisatie die puur gericht is op het faciliteren van de topsport. Om een hoogwaardig product te kunnen blijven leveren is steun van anderen noodzakelijk. De herstelperiode gebruiken we om te werken aan een structurele oplossing. Een duurzame oplossing voor het energievraagstuk staat daarbij met stip bovenaan."

Wethouder Jelle Zoetendal: "Sport is een belangrijk onderdeel van de vitale Heerenveense gemeente. Topsport heeft een stimulerende werking op de economie én grote aantrekkingskracht op de breedtesporten. We buigen ons de komende tijd ook over het behoud van de ijshockeyhal. Willen we in Heerenveen een compleet ijssportpakket blijven bieden dan moeten we afwegingen maken."

Grootste klant
Ook de KNSB benadrukt het belang van Thialf. "De KNSB is al vele jaren de grootste klant van Thialf. Zowel topsporters als recreatieve schaatsers maken intensief gebruik van de ijsbaan in Heerenveen. Er zijn schitterende toernooien verreden, in een prima ambiance. Na de verbouwing is eind 2017 het samenwerkingscontract tussen de KNSB en Thialf vernieuwd. Beide partijen spraken hun volle tevredenheid uit bij de ondertekening van dit contract, dat loopt tot medio 2022."

"Wij waren verrast toen we in december vernamen dat Thialf met een serieus exploitatietekort blijkt te kampen. Dat is ook voor ons een zorgelijke situatie. De huurprijzen die wij in 2017 hebben afgesproken, zijn in goed overleg met Thialf tot stand gekomen. De KNSB heeft als huurder altijd netjes aan zijn verplichtingen voldaan en wij zullen dat uiteraard de komende jaren blijven doen. Wij houden ons aan de afspraken tot 2022 en gaan er vanuit dat Thialf dit ook zal doen."

"Wij volgen de verdere ontwikkelingen met grote belangstelling, want Thialf is ons internationale topsportcentrum. Topsport en breedtesport zijn gebaat bij een financieel gezond Thialf. Wij zijn bereid met Thialf mee te denken over nieuwe verdien- en exploitatiemodellen en indien nodig stellen we hiervoor onze expertise en netwerk beschikbaar. Maar meer huur betalen kunnen we niet eens, nu de coronacrisis zoals bekend ook ons heeft geraakt."

Zomerijs
Wat betreft het zomerijs, dat normaal gesproken halverwege juni in Thialf ligt, kon directeur Winters nog niet veel kwijt. "Het is nu nog te vroeg om daar iets zinnigs over te zeggen. Wij praten met de KNSB en de CVO om te kijken of er een mogelijkheid is om zomerijs te bieden. Het liefst doen we dat zo dicht mogelijk op het seizoen, zodat we het momentum en de onzekerheid iets kunnen uitstellen. Wel zullen we onze contractuele verplichting met de KNSB nakomen, mits corona dat mogelijk maakt."


Deel dit artikel op
Gerelateerde artikelen
Ben jij een echte schaatsfan? inschrijven als schaatsfan