Het kamp rond schaatsster Gretha Smit heeft tijdens de Winterspelen van Turijn (2006) geld geboden voor een startplek op de 5000 meter. Dat is de uitkomst van het onderzoek dat de Commissie Turijn de afgelopen maanden deed naar de affaire.

De commissie, onder leiding van preses Jan Loorbach, presenteerde het rapport donderdag aan NOC*NSF-algemeen directeur Gerard Dielessen en KNSB-voorzitter Doekle Terpstra.

Smit was destijds in Italië eerste reserve. De commissie acht het bewezen dat het 'kamp-Smit' - waarbij vooral de namen van coach Ingrid Paul en bondscoach Ab Krook vaak worden genoemd - zeker drie keer heeft geprobeerd om de Poolse rijdster Katarzyna Wojcicka met een geldbedrag over te halen om zich terug te trekken, waardoor de Nederlandse rijdster alsnog aan de start kon verschijnen. Wojcicka is nooit ingegaan op die voorstellen.

Een sanctie is vooralsnog niet uitgesproken. Dat is aan de opdrachtgevers NOC*NSF en KNSB, meldde de commissie. Die instanties lieten weten het rapport eerst grondig te willen bespreken, voordat ze daarover een uitspraak doen.

,,Wat de commissie feitelijk niet heeft kunnen achterhalen, is wie er naast Smit en Paul bij betrokken zijn geweest'', stelt de commissie. ,,Dit omdat de mogelijke hoofdrolspelers niet toegeven/verklaren een rol te hebben gespeeld. Naar de mening van de commissie is Smit niet de hoofdrolspeler en heeft Paul (hoewel zij dit niet bevestigt) wellicht een belangrijkere rol gespeeld dan Smit zelf.''

De commissie acht bewezen dat drie keer is geprobeerd Wojcicka een aanbod te doen. Zo is de Poolse vrouw van kledingfabrikant Bert van der Tuuk gevraagd een financieel bod over te brengen aan Wojcicka. Daarnaast verklaarde shorttrackcoach Wilf O'Reilly dat hij twee dagen voor de olympische vijf kilometer in het Holland Heineken House door Paul is gevraagd haar te introduceren aan een ,,persoon uit de omgeving van Wojcicka''. In dat gesprek, zo bevestigt O'Reilly, bood Paul 40.000 euro als Wojcicka zou afzien van deelname. Een dag later heeft Smit in de warming up-ruimte een briefje aan Wojcicka overhandigd waarop stond: het geldbedrag van 50.000 euro, de naam van een auto en diverse telefoonnummers die zij kon bellen.

Paul en Krook ontkennen in alle toonaarden dat zij geld hebben geboden voor een startplek. Ook verklaarde Paul dat zij in eerste instantie geen andere rijdsters dan Wojcicka heeft benaderd. Toen de commissie met nieuw bewijsmateriaal kwam, herinnerde ze opeens dat ze ook bij de Canadese ploeg had 'gevist'. Dat zij ook bij de begeleider van de Amerikaanse schaatsster Catherine Raney is langsgeweest, zoals diens coach Bart Schouten verklaarde, kon zij zich niet herinneren. ,,Inconsistent en ongeloofwaardig'', zo oordeelde de commissie die zich in soortgelijke bewoordingen uitliet over het selectieve geheugen van Krook.

,,Dat Gretha nu alleen met dat briefje staat, dat vind ik zuur'', sprak commissie-voorzitter. ,,Er zouden mensen kunnen opstaan, die zeggen: dat hebben we samen met haar bedacht. Maar dat gebeurt niet.''

Foto: 
Jan loorbach overhandigt het rapport aan (vlnr) Doekle Terpstra, voorzitter KNSB, Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF en Jan Loorbach, voorzitter commissie.