De gemeente Amsterdam gaat nader onderzoeken hoe een nieuw te ontwikkelen ijscomplex vorm kan krijgen op de huidige locatie van de Jaap Edenbaan in Amsterdam-Oost. De twee andere onderzochte locaties in Noord en Zuidoost zijn definitief afgevallen. Het ijscomplex zou in 2023 gereed moeten zijn.

Dat heeft het stadsbestuur vorige maand besloten en maakte dat zaterdag officieel bekend. De bouw van het complex moet in 2022 van start gaan, waarna er in 2023 een 'modern en duurzaam ijscomplex' ligt met een groter ijsoppervlak. "Dit is weer een belangrijke stap op weg naar een nieuw complex. De stad heeft een ijscomplex met meer ijsoppervlak hard nodig, zodat verenigingen, gezinnen en andere recreanten volop kunnen blijven sporten en genieten", aldus wethouder Simone Kukenheim.

Eind 2016 bleek dat er grote investeringen nodig waren om de huidige ijsbaan open te houden. Omdat er met de groei van de stad behoefte is aan meer ijs, is er in 2017 in opdracht van de gemeente onderzoek gedaan naar drie mogelijke locaties voor een nieuw ijscomplex: de sportdriehoek in Noord, De Nieuwe Kern in Zuidoost en de huidige locatie van de Jaap Edenbaan in Oost. Hoewel alle locaties voldeden, koos het college voor Oost, omdat deze goed tot zeer goed scoorde op onder meer programmatische, ruimtelijke, procesmatige en financiële criteria.

Hoeveel de uitbreiding gaat kosten, is nog niet duidelijk. Het college heeft al 276 miljoen euro opzijgezet voor investeringen in sportcomplexen in de stad. De gemeente gaat de komende tijd met de stichting van de Jaap Edenbaan in overleg over de financiering van de herontwikkeling en de verdeling van taken en verantwoordelijkheden van het project. Het college verwacht in 2020 een besluit te kunnen nemen over de benodigde investeringen.