Schaatsen.nl is een uitgave van de KNSB (Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond). In dit privacy statement wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Schaatsen.nl verwerkt en op welke wijze Schaatsen.nl zorgt dat uw privacy gewaarborgd is. Hierin wordt vermeld hoe Schaatsen.nl uw gegevens verzameld en met welke doeleinde deze gegevens worden gebruikt. Lees dit statement zorgvuldig door.

Over het algemeen verzamelen wij gegevens over u wanneer u een account creëert, een ticket koopt, wanneer u ons een e-mail zendt of belt en wanneer u onze websites, apps en sociale media gebruikt. Wij maken gebruik van deze en andere gegevens om u en onze andere klanten een betere dienstverlening, marketing en ondersteuning te bieden (onder meer door het analyseren van uw gegevens om te zorgen voor een gepersonaliseerde ervaring). Wanneer u bijvoorbeeld een account creëert, een ticket koopt, een van onze apps downloadt of contact met ons opneemt via de telefoon, kunnen wij uw toestemming vragen om uw gegevens voor bepaalde doeleinden te gebruiken. Uw keuzes over hoe wij gegevens gebruiken worden hier beschreven. 

1. Gegevens die wij over u kunnen bewaren

Uw contact- en accountgegevens 
Wij bewaren de door u verstrekte contactgegevens (naam, e-mailadres, adres, postcode, woonplaats, land, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer) wanneer u een account in de ticketshop op Schaatsen.nl creëert, een ticket koopt voor onze evenementen, een product besteld in onze merchandise webshop en/of deelneemt aan onze acties. 

Uw betalings- en factuurgegevens 
Wij bewaren voor het afhandelen van uw bestelling de door u verstrekte betalings- en factuurgegevens wanneer u een ticket koopt. Ook kunnen wij, door middel van het aanmaken van een account, betalings- en factuurgegevens opslaan zodat het kopen van tickets in de toekomst gemakkelijker is. 

Gegevens over het gebruik van de website 
Wij kunnen wanneer u onze website bezoekt gegevens verzamelen over de door u gebruikte browser en uw IP-adres (dit is een nummer waarmee specifieke netwerkapparatuur op het internet wordt geïdentificeerd en dat uw apparaat nodig heeft om te communiceren met websites). Zodat wij kunnen zien vanaf welke site u bij ons terecht kwam, wat u wel en niet op onze site hebt gedaan. 

Gegevens over het gebruik van apps 
Wanneer u gebruik maakt van onze app(s), kunnen wij uw GPS-locatie of de unieke identificatiecode van uw apparaat verzamelen. Wij kunnen ook het type apparaat dat u gebruikt verzamelen of de versie van het besturingssysteem van uw computer of apparaat. Wij kunnen zien hoe vaak u de app gebruikt en waar u deze hebt gedownload. 

Gegevens over reacties op e-mails 
Wij kunnen met betrekking tot de e-mails die wij u sturen gegevens verzamelen over de manier waarop u reageert op dergelijke e-mails, zo hebben wij inzichtelijk het aantal keren dat de e-mail wordt geopend of op de links die erin staan wordt geklikt. 

2. Wij gebruiken uw gegevens op de volgende manieren en voor de volgende doeleinden

Om u te voorzien van producten, diensten, accountgegevens en ondersteuning. 
Zo kunnen wij uw gegevens gebruiken om uw registratie voor een evenement te bevestigen of tickets toe te sturen voor het evenement wat u heeft aangekocht. 

Om u berichten te sturen in verband met uw transactie en door u bezochte evenementen. Wij kunnen u bijvoorbeeld een e-mail sturen over uw account of de aankoop van een ticket of merchandise artikel. Ook kunnen we contact met u opnemen over deze policy of een andere policy of over een van onze voorwaarden. 

Om trends en interesses te signaleren 
Wij gebruiken uw gegevens om te weten wat uw voorkeuren zouden kunnen zijn, zodat wij ons aanbod aan u kunnen verbeteren en zodat uw ervaring met ons gerichter en persoonlijker is. Wij kunnen gegevens die we van u krijgen combineren met gegevens over u die we krijgen van derden, ook voor het analyseren van klantgedrag. 

Het controleren en verbeteren van onze producten, diensten en websites 
Wij analyseren uw gegevens om ons begrip van u en ons klantenbestand in het algemeen te verbeteren. We doen dit om hiermee betere beslissingen te nemen over onze diensten, reclame, producten en content, op basis van een beter geïnformeerd beeld van hoe onze klanten gebruik maken van onze huidige diensten en om uw ervaring met ons meer te personaliseren. 

Om veiligheidsredenen 
Wij kunnen uw gegevens gebruiken om de veiligheid van ons bedrijf, onze medewerkers, onze klanten, derden en/of onze/hun eigendommen (met inbegrip van alle mogelijke door u bezochte evenementen en onze websites) te beschermen zoals wettelijk is toegestaan. 

Het aanbieden van advertenties 
Wij werken samen met Blueconic om advertenties te tonen op onze eigen websites of apps. De getoonde advertenties kunnen gebaseerd zijn op door ons of derden verzamelde gegevens en/of op uw activiteiten op onze websites of sites van derden. 

Voor marketing doeleinden 
Wanneer u actief en expliciet toestemming hebt gegeven, kunt u door Schaatsen.nl per e-mail of op andere wijze benaderd worden met informatie of aanbiedingen met betrekking tot schaatsnieuws, onze komende evenementen, producten of diensten (waaronder nieuwsbrieven). Ook kunnen wij u namens onze evenementpartners en geselecteerde derden informatie of aanbiedingen sturen. Dit gebeurt alleen wanneer u actief en expliciet hebt ingestemd met het rechtstreeks ontvangen van informatie van deze derden. 

Toestemming intrekken 
U kunt de toestemming hiervoor te allen tijde intrekken door middel van contact op te nemen met redactie@schaatsen.nl of door u uit te schrijven of uw gegevens te updaten door middel van de 'Update je gegevens' en 'Uitschrijven voor deze nieuwsbrief' links onderaan iedere nieuwsbrief. 

Zoals overigens wettelijk is toegestaan 
In een beperkt aantal gevallen kunnen wij uw gegevens ook gebruiken voor andere doeleinden voor zover wettelijk toegestaan. 

3. Het delen van uw gegevens met derden

Binnen de KNSB 
Aangezien Schaatsen.nl onderdeel is van de KNSB kunnen wij uw gegevens delen binnen de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond voor alle in dit statement policy genoemde doeleinden en binnen de regels van dit privacy statement. 

Onze Evenementpartners 
Wij delen al uw gegevens met onze Evenementpartners TIG Sports en House of Sports, zodat zij het evenement waarvoor tickets zijn gekocht kunnen organiseren, het gedrag van klanten kunnen analyseren, een betere service en ondersteuning aan klanten kunnen bieden en voor ieder ander doeleinde zoals is beschreven in het privacybeleid van onze Evenementpartners (waartoe ook marketing behoort). Lees dat beleid door voor een uitleg over hoe zij omgaan met uw gegevens. 

Onze evenementpartners zijn: TIG Sports en House of Sports. 

Geselecteerde derden 
Wanneer u hebt ingestemd dat geselecteerde derden per e-mail of op andere wijze contact met u opnemen, kunnen wij uw gegevens verstrekken aan door ons gekozen derden en kunnen deze derden deze gegevens gebruiken voor hun marketing- of reclamedoeleinden. 

Onze geselecteerde derden zijn: Daikin, Holland & Barrett, T-Mobile, NOS, FILA, TeamNL, Nederlandse Loterij en Rabobank of partij die expliciet vermeld staat bij het geven van uw toestemming. 

Onze externe dienstverleners 
Wij kunnen uw gegevens delen met derden, zodat zij diensten kunnen verlenen aan ons, maar in dat geval zal er een schriftelijke overeenkomst gelden ter bescherming van uw gegevens. 

Onze externe dienstverleners waar wij gegevens mee delen zijn: Mailchimp (nieuwsbrieven), Google Analytics (website monitoring), Facebook (Facebook advertising), BlueConic (profiling), Nielssen (martkonderzoek), Zoho (CRM), FOYS, (CRM) SportBeer (partner merchandise webshop), PostNL (postorder verwerking). 

Derden die door u gekochte goederen en diensten leveren 
Uw gegevens kunnen ook worden gedeeld met betreffende derden die goederen en diensten aanbieden die u via onze website hebt gekocht (bijvoorbeeld merchandise producten), zodat deze uw bestellingen kunnen verwerken en uitvoeren (onder meer door contact met u op te nemen). 
Onze derden die door u gekochten goederen en diensten leveren zijn: TIG Sports (tickets voor evenementen), House of Sports (tickets voor evenementen) en SC online & shop (partner merchandise webshop). 

Links naar sites of diensten van derden 
Op onze website staan links naar sites van derden. Wanneer u op een van deze links klikt, komt u terecht op websites waar wij geen controle over hebben. 

Deze policy geldt niet voor de privacypraktijken van deze websites. Lees het privacybeleid van andere websites zorgvuldig door. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze sites van derden. Mocht u nog vragen of klachten hebben of een afschrift van de gegevens die wij over u bewaren willen ontvangen, neem dan contact met ons op via redactie@schaatsen.nl. 

4. Inzage en/of correctie en verwijdering van de gegevens

U kunt inzage vragen in de persoonlijke informatie die we over u hebben en kunt ons verzoeken om deze persoonlijke informatie te corrigeren. Neem hiervoor contact met ons op via redactie@schaatsen.nl. 

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. 

Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

5. Veiligheid

Op deze website zijn diverse maatregelen genomen die beschermen tegen verlies of misbruik van, of ongeoorloofd wijzigen of raadplegen van, informatie die onder ons toezicht valt. Toch is informatie die u ons toezendt niet versleuteld, tenzij we expliciet melden dat dit zo is. 

6. Wijzigingen in ons privacybeleid

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij zullen de aangepaste versie publiceren op schaatsen.nl en u via een mailing informeren. 

7. Contactgegevens

Schaatsen.nl - KNSB
Postbus 11084
3505 BB Utrecht
redactie@schaatsen.nl