Schaatsen.nl is een uitgave van de KNSB (Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond). De KNSB spant zich in om de informatie op Schaatsen.nl zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de website geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

1. Aansprakelijkheid

Het bezoek aan Schaatsen.nl is voor eigen rekening en risico. De KNSB sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze website, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen, uit.

De KNSB behoudt zich het recht voor de webpagina's naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De KNSB is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

De KNSB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op schaatsen.nl. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermd werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

De KNSB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden, waaronder ook en in ieder geval te verstaan leveranciers van KNSB, aangeboden - informatie op Schaatsen.nl. De KNSB behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden en/of regelingen van de KNSB.

2. Hyperlinks

Schaatsen.nl bevat hyperlinks naar sites die buiten het domein van Schaatsen.nl liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. De KNSB is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

3. Auteursrecht

Op Schaatsen.nl rust auteursrecht. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de redactie via redactie@schaatsen.nl.

4. Privacy

De KNSB respecteert de privacy van de bezoeker van Schaatsen.nl en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de site-bezoeker met zijn bezoek verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die op Schaatsen.nl worden opgegeven, worden niet doorverkocht en/of beschikbaar gesteld aan (commerciële) instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wél kunnen deze gegevens door de KNSB worden gebruikt voor marketing doeleinden die gerelateerd zijn aan de schaatssport/skatesport ten behoeve van de KNSB.

Door deze gegevens op te nemen stemt u nadrukkelijk en expliciet met het gebruik hiervan in.

Zie voor meer informatie het privacy statement.

5. Toegang

De KNSB behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot schaatsen.nl of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan de KNSB de toegang tot de websites monitoren.