Tickets
Shop

Privacy

Schaatsen.nl is een uitgave van de KNSB (Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond). Op onderstaande pagina wordt uitleg gegeven over de privacy statement, Cookie statement en disclaimer.

Klik hier om je privacy instellingen te wijzigen.

Privacy statement

Schaatsen.nl is een uitgave van de KNSB (Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond). In dit privacy statement wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Schaatsen.nl verwerkt en op welke wijze Schaatsen.nl zorgt dat uw privacy gewaarborgd is. Hierin wordt vermeld hoe Schaatsen.nl uw gegevens verzameld en met welke doeleinde deze gegevens worden gebruikt. Lees dit statement zorgvuldig door.

Over het algemeen verzamelen wij gegevens over u wanneer u een account creëert, een ticket koopt, wanneer u ons een e-mail zendt of belt en wanneer u onze websites, apps en sociale media gebruikt. Wij maken gebruik van deze en andere gegevens om u en onze andere klanten een betere dienstverlening, marketing en ondersteuning te bieden (onder meer door het analyseren van uw gegevens om te zorgen voor een gepersonaliseerde ervaring). Wanneer u bijvoorbeeld een account creëert, een ticket koopt, een van onze apps downloadt of contact met ons opneemt via de telefoon, kunnen wij uw toestemming vragen om uw gegevens voor bepaalde doeleinden te gebruiken. Uw keuzes over hoe wij gegevens gebruiken worden hier beschreven. 

1. Gegevens die wij over u kunnen bewaren
Uw contact- en accountgegevens
Wij bewaren de door u verstrekte contactgegevens (naam, e-mailadres, adres, postcode, woonplaats, land, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer) wanneer u een account in de ticketshop op Schaatsen.nl creëert, een ticket koopt voor onze evenementen, een product besteld in onze merchandise webshop en/of deelneemt aan onze acties. 

Uw betalings- en factuurgegevens 
Wij bewaren voor het afhandelen van uw bestelling de door u verstrekte betalings- en factuurgegevens wanneer u een ticket koopt. Ook kunnen wij, door middel van het aanmaken van een account, betalings- en factuurgegevens opslaan zodat het kopen van tickets in de toekomst gemakkelijker is. 

Gegevens over het gebruik van de website 
Wij kunnen wanneer u onze website bezoekt gegevens verzamelen over de door u gebruikte browser en uw IP-adres (dit is een nummer waarmee specifieke netwerkapparatuur op het internet wordt geïdentificeerd en dat uw apparaat nodig heeft om te communiceren met websites). Zodat wij kunnen zien vanaf welke site u bij ons terecht kwam, wat u wel en niet op onze site hebt gedaan. 

Gegevens over het gebruik van apps 
Wanneer u gebruik maakt van onze app(s), kunnen wij uw GPS-locatie of de unieke identificatiecode van uw apparaat verzamelen. Wij kunnen ook het type apparaat dat u gebruikt verzamelen of de versie van het besturingssysteem van uw computer of apparaat. Wij kunnen zien hoe vaak u de app gebruikt en waar u deze hebt gedownload. 

Gegevens over reacties op e-mails 
Wij kunnen met betrekking tot de e-mails die wij u sturen gegevens verzamelen over de manier waarop u reageert op dergelijke e-mails, zo hebben wij inzichtelijk het aantal keren dat de e-mail wordt geopend of op de links die erin staan wordt geklikt. 

2. Wij gebruiken uw gegevens op de volgende manieren en voor de volgende doeleinden
Om u te voorzien van producten, diensten, accountgegevens en ondersteuning. Zo kunnen wij uw gegevens gebruiken om uw registratie voor een evenement te bevestigen of tickets toe te sturen voor het evenement wat u heeft aangekocht. 

Om u berichten te sturen in verband met uw transactie en door u bezochte evenementen. Wij kunnen u bijvoorbeeld een e-mail sturen over uw account of de aankoop van een ticket of merchandise artikel. Ook kunnen we contact met u opnemen over deze policy of een andere policy of over een van onze voorwaarden. 

Om trends en interesses te signaleren 
Wij gebruiken uw gegevens om te weten wat uw voorkeuren zouden kunnen zijn, zodat wij ons aanbod aan u kunnen verbeteren en zodat uw ervaring met ons gerichter en persoonlijker is. Wij kunnen gegevens die we van u krijgen combineren met gegevens over u die we krijgen van derden, ook voor het analyseren van klantgedrag. 

Het controleren en verbeteren van onze producten, diensten en websites 
Wij analyseren uw gegevens om ons begrip van u en ons klantenbestand in het algemeen te verbeteren. We doen dit om hiermee betere beslissingen te nemen over onze diensten, reclame, producten en content, op basis van een beter geïnformeerd beeld van hoe onze klanten gebruik maken van onze huidige diensten en om uw ervaring met ons meer te personaliseren. 

Om veiligheidsredenen 
Wij kunnen uw gegevens gebruiken om de veiligheid van ons bedrijf, onze medewerkers, onze klanten, derden en/of onze/hun eigendommen (met inbegrip van alle mogelijke door u bezochte evenementen en onze websites) te beschermen zoals wettelijk is toegestaan. 

Het aanbieden van advertenties 
Wij werken samen met Blueconic om advertenties te tonen op onze eigen websites of apps. De getoonde advertenties kunnen gebaseerd zijn op door ons of derden verzamelde gegevens en/of op uw activiteiten op onze websites of sites van derden. 

Voor marketing doeleinden 
Wanneer u actief en expliciet toestemming hebt gegeven, kunt u door Schaatsen.nl per e-mail of op andere wijze benaderd worden met informatie of aanbiedingen met betrekking tot schaatsnieuws, onze komende evenementen, producten of diensten (waaronder nieuwsbrieven). Ook kunnen wij u namens onze evenementpartners en geselecteerde derden informatie of aanbiedingen sturen. Dit gebeurt alleen wanneer u actief en expliciet hebt ingestemd met het rechtstreeks ontvangen van informatie van deze derden. 

Toestemming intrekken 
U kunt de toestemming hiervoor te allen tijde intrekken door middel van contact op te nemen met redactie@schaatsen.nl of door u uit te schrijven of uw gegevens te updaten door middel van de 'Update je gegevens' en 'Uitschrijven voor deze nieuwsbrief' links onderaan iedere nieuwsbrief. 

Zoals overigens wettelijk is toegestaan 
In een beperkt aantal gevallen kunnen wij uw gegevens ook gebruiken voor andere doeleinden voor zover wettelijk toegestaan. 

3. Het delen van uw gegevens met derden
Binnen de KNSB
Aangezien Schaatsen.nl onderdeel is van de KNSB kunnen wij uw gegevens delen binnen de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond voor alle in dit statement policy genoemde doeleinden en binnen de regels van dit privacy statement. 

Onze Evenementpartners 
Wij delen al uw gegevens met onze Evenementpartners TIG Sports en House of Sports, zodat zij het evenement waarvoor tickets zijn gekocht kunnen organiseren, het gedrag van klanten kunnen analyseren, een betere service en ondersteuning aan klanten kunnen bieden en voor ieder ander doeleinde zoals is beschreven in het privacybeleid van onze Evenementpartners (waartoe ook marketing behoort). Lees dat beleid door voor een uitleg over hoe zij omgaan met uw gegevens. 

Onze evenementpartners zijn: TIG Sports en House of Sports. 

Geselecteerde derden 
Wanneer u hebt ingestemd dat geselecteerde derden per e-mail of op andere wijze contact met u opnemen, kunnen wij uw gegevens verstrekken aan door ons gekozen derden en kunnen deze derden deze gegevens gebruiken voor hun marketing- of reclamedoeleinden. 

Onze geselecteerde derden zijn: Daikin, Holland & BarrettT-MobileNOSFILATeamNLNederlandse Loterij en Rabobank of partij die expliciet vermeld staat bij het geven van uw toestemming. 

Onze externe dienstverleners 
Wij kunnen uw gegevens delen met derden, zodat zij diensten kunnen verlenen aan ons, maar in dat geval zal er een schriftelijke overeenkomst gelden ter bescherming van uw gegevens. 

Onze externe dienstverleners waar wij gegevens mee delen zijn: Mailchimp (nieuwsbrieven), Google Analytics (website monitoring), Facebook (Facebook advertising), BlueConic (profiling), Nielssen (martkonderzoek), Zoho (CRM), FOYS, (CRM) SportBeer (partner merchandise webshop), PostNL (postorder verwerking). 

Derden die door u gekochte goederen en diensten leveren 
Uw gegevens kunnen ook worden gedeeld met betreffende derden die goederen en diensten aanbieden die u via onze website hebt gekocht (bijvoorbeeld merchandise producten), zodat deze uw bestellingen kunnen verwerken en uitvoeren (onder meer door contact met u op te nemen). 
Onze derden die door u gekochten goederen en diensten leveren zijn: TIG Sports (tickets voor evenementen), House of Sports (tickets voor evenementen) en SC online & shop (partner merchandise webshop). 

Links naar sites of diensten van derden 
Op onze website staan links naar sites van derden. Wanneer u op een van deze links klikt, komt u terecht op websites waar wij geen controle over hebben. 

Deze policy geldt niet voor de privacypraktijken van deze websites. Lees het privacybeleid van andere websites zorgvuldig door. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze sites van derden. Mocht u nog vragen of klachten hebben of een afschrift van de gegevens die wij over u bewaren willen ontvangen, neem dan contact met ons op via redactie@schaatsen.nl. 

4. Inzage en/of correctie en verwijdering van de gegevens
U kunt inzage vragen in de persoonlijke informatie die we over u hebben en kunt ons verzoeken om deze persoonlijke informatie te corrigeren. Neem hiervoor contact met ons op via redactie@schaatsen.nl. 

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. 

Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

5. Veiligheid
Op deze website zijn diverse maatregelen genomen die beschermen tegen verlies of misbruik van, of ongeoorloofd wijzigen of raadplegen van, informatie die onder ons toezicht valt. Toch is informatie die u ons toezendt niet versleuteld, tenzij we expliciet melden dat dit zo is. 

6. Wijzigingen in ons privacybeleid
Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij zullen de aangepaste versie publiceren op schaatsen.nl en u via een mailing informeren. 

7. Contactgegevens
Schaatsen.nl - KNSB
Postbus 11084
3505 BB Utrecht
redactie@schaatsen.nl

Cookie statement

Lees hieronder het cookie statement van Schaatsen.nl
1. Wat zijn cookies?
Een cookie is een tekstbestand dat een kleine hoeveelheid gegevens bevat, die worden gedownload naar het apparaat waarmee u toegang tot onze site verkrijgt en op de harde schijf van uw apparaat worden opgeslagen. Deze cookies hebben diverse doeleinden. Zo zorgen ze ervoor dat onze site uw apparaat herkent wanneer u de site opnieuw bezoekt, dat u de juiste inhoud krijgt toegestuurd en dat informatie over uw voorkeuren of aan u verleende diensten wordt opgeslagen. Webbakens of soortgelijke bestanden kunnen dezelfde functie vervullen. In dit document hanteren we de term 'cookies' voor alle bestanden die op deze wijze informatie verzamelen.

2. Wat voor soort cookies gebruikt Schaatsen.nl?
De cookies op onze site kunnen in vier categorieën worden onderverdeeld:

Essentiële cookies
Deze cookies zijn essentieel voor de kernactiviteit van onze website en worden automatisch ingeschakeld wanneer u de website gebruikt. We slaan uw machtigingsinstelling ook op in een cookie om dit te onthouden voor toekomstige bezoeken.

Prestatiecookies
We maken gebruik van cookies om te analyseren hoe bezoekers onze site gebruiken en om de prestaties van de site bij te houden. Op die manier kunnen we snel problemen opsporen en oplossen. Zo kunnen we aan de hand van prestatiecookies bijhouden welke pagina's het populairst zijn. Met behulp van prestatiecookies kunnen we ook koppelingen naar andere pagina's tonen die mogelijk voor u interessant zijn op basis van de pagina's die u heeft bekeken.

Functionele cookies
We maken gebruik van functionele cookies om uw voorkeuren te onthouden, bijvoorbeeld wanneer u de voorkeuren van uw nieuwsbriefinschrijving hebt gewijzigd. Dankzij het gebruik van functionele cookies kunnen we u ook andere diensten verlenen. Zo heeft u de mogelijkheid om op onze site videoclips te bekijken.

Reclame- of trackingcookies
We werken samen met een derde partij (Perform Media Group) om advertenties op onze website weer te geven. Onze externe partner kan technologieën zoals cookies of vergelijkbare technologieën gebruiken om informatie te verzamelen over uw activiteiten op deze website en andere sites om u reclame te bieden op basis van uw browse-activiteiten en interesses.

Cookies van derden
Derden (zoals netwerken van adverteerders) kunnen buiten ons om gebruik maken van cookies om u van gerichte reclame te voorzien. Het gaat hier meestal om prestatiecookies of reclame- of trackingcookies. Wij hebben geen controle over deze cookies van derden. Wilt u meer weten, raadpleeg dan het privacy- en/of cookiebeleid van de desbetreffende derde partij.

In onderstaand overzicht ziet u de cookies die worden gebruikt op Schaatsen.nl. De namen komen overeen met bestanden die worden geplaatst op uw computer, tablet of smartphone.

Overzicht cookies Schaatsen.nl:

Herkomst

Namen van de cookies

Doel

BlueConic

BCPermissionLevel, BCSessionID, BCRevision, BCReferrerOverrule, AWSELB

Deze cookies worden geplaatst door BlueConic en worden gebruikt om u persoonlijke informatie en relevante advertenties op onze website te laten zien op basis van analyse en combinatie van online data en (persoons)gegevens zoals klikgedrag, productbezit.

DoubleClick

.doubleClick

DoubleClick plaatst een cookie om clicks en aanvragen te kunnen meten om zo onze advertentiecampagnes te optimaliseren.

Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+

 

Als u een pagina van Schaatsen.nl wilt delen op Facebook, Twitter, LinkedIn of GooglePlus kunt u dat doen door op de buttons te klikken. Deze buttons werken door de code die wordt opgeleverd door de sociale netwerken. Ook als u een YouTube video bekijkt die op e-quine.com staat, wordt een cookie geplaatst.

Google

ID, CONSENT, NID, OGPC, PREF

Google plaatst een cookie om clicks en aanvragen te kunnen meten om zo onze advertentiecampagnes te optimaliseren.

Google Analytics

_ga

Google Analytics is de analysetool van Google, aan de hand waarvan website- en app-eigenaren kunnen vaststellen hoe bezoekers met hun sites omgaan. De tool kan een aantal cookies gebruiken om informatie en gebruiksstatistieken voor websites te verzamelen, zonder bezoekers van Google persoonlijk te identificeren.

Hotjar

_hjClosedSurveyInvites, _hjDonePolls, _hJminimizedPolls, _hjDoneTestersWidgets, _hjMinimizedTestersWidgets, _hjlncludedInSample  

Hotjar helpt ons inzicht te krijgen in op welke knoppen u klikt, welke inhoud u op een pagina bekijkt en hoe lang u daarnaar kijkt. Dit doen we om onze website te verbeteren.

3. Wat verzamelen we?
In overeenstemming met het bovenstaande in het bijzonder, en deze Verklaring in het algemeen, verzamelt Schaatsen.nl:

• Gegevens over u door het invullen en verzenden van een formulier of een veld op de website. Deze informatie kan bijvoorbeeld uw voor- en achternaam, postadres, land van verblijf, e-mailadres, telefoonnummer, werkadres en andere informatie bevatten. Natuurlijk is het optioneel voor u om dergelijke informatie te verstrekken; de informatie die u verstrekt wordt behandeld conform ons Privacy statement.
• E-mails die we u sturen kunnen een webbeacon / pixel-tag bevatten die schaatsen.nl: vertelt of u de e-mail hebt ontvangen of geopend of op een koppeling in de e-mail hebt geklikt. We kunnen deze informatie gebruiken om berichten die naar klanten worden verzonden te verminderen of te elimineren;
• De website van Schaatsen.nl kunnen knoppen, widgets, hulpmiddelen of inhoud bevatten die linken naar services van andere bedrijven (bijvoorbeeld een Facebook-knop 'Vind ik leuk' of de knop Delen deze). We kunnen informatie verzamelen over uw gebruik van deze functies. Wanneer u deze knoppen, gereedschappen of inhoud ziet of gebruikt, of als u een e-quine.com-webpagina bekijkt die deze bevat, kan bovendien bepaalde informatie uit uw browser automatisch naar het andere bedrijf worden verzonden. Lees het privacybeleid van dat bedrijf voor meer informatie.

4. Waarvoor gebruiken we verzamelde informatie?
Schaatsen.nl gebruikt persoonlijke gegevens die we over u verzamelen op een aantal manieren, zoals:

• Om de Schaatsen.nl-website continue te verbeteren door middel van inzichten in bezoekersgedrag;
• Beter begrip van hoe onze Websites worden gebruikt, zodat we onze producten, services, inhoud en marketing kunnen verbeteren;
• Voor interne doeleinden zoals auditing, data-analyse en onderzoek ter verbetering van de producten, diensten en communicatie van klanten;
• Marktonderzoek doen naar onze klanten, hun interesses en de effectiviteit van onze marketingcampagnes;
• Fraude verminderen, softwarepiraterij en onze klanten beschermen, evenals Schaatsen.nl.

5. Hoe kan ik deze cookies beheren?
Als u niet alle cookies wilt toestaan, kunt u de instellingen van uw browser wijzigen. Deze instellingen zijn gewoonlijk te vinden in het 'Opties'- of 'Voorkeuren'-menu van uw browser. Zie voor nadere informatie hieronder of in het 'Help'-menu van de browser.

Cookie instellingen voor: Google Chrome | Firefox | Safari | Internet Explorer

Als u uw instellingen wijzigt en cookies blokkeert, worden bepaalde functionaliteiten op onze site niet langer aangeboden en kunt u onze site mogelijk niet optimaal benutten.

6. Hoe gaat Schaatsen.nl om met mijn persoonlijke gegevens?
Schaatsen.nl hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Daarom hebben we een Privacy statement waarin staat hoe er wordt omgegaan met uw (persoons)gegevens.

Disclaimer

Schaatsen.nl is een uitgave van de KNSB (Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond). De KNSB spant zich in om de informatie op Schaatsen.nl zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de website geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

1. Aansprakelijkheid
Het bezoek aan Schaatsen.nl is voor eigen rekening en risico. De KNSB sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze website, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen, uit.

De KNSB behoudt zich het recht voor de webpagina's naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De KNSB is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

De KNSB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op schaatsen.nl. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermd werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

De KNSB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden, waaronder ook en in ieder geval te verstaan leveranciers van KNSB, aangeboden - informatie op Schaatsen.nl. De KNSB behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden en/of regelingen van de KNSB.

2. Hyperlinks
Schaatsen.nl bevat hyperlinks naar sites die buiten het domein van Schaatsen.nl liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. De KNSB is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

3. Auteursrecht
Op Schaatsen.nl rust auteursrecht. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de redactie via redactie@schaatsen.nl.

4. Privacy
De KNSB respecteert de privacy van de bezoeker van Schaatsen.nl en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de site-bezoeker met zijn bezoek verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die op Schaatsen.nl worden opgegeven, worden niet doorverkocht en/of beschikbaar gesteld aan (commerciële) instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wél kunnen deze gegevens door de KNSB worden gebruikt voor marketing doeleinden die gerelateerd zijn aan de schaatssport/skatesport ten behoeve van de KNSB.

Door deze gegevens op te nemen stemt u nadrukkelijk en expliciet met het gebruik hiervan in.
Zie voor meer informatie het privacy statement.

5. Toegang
De KNSB behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot schaatsen.nl of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan de KNSB de toegang tot de websites monitoren.

Group 2