Tickets
Shop
Kunstijsbanen 08 sep 2022

Sluiting dreigt nog deze winter voor 6 tot 8 kunstijsbanen bij nieuw energiecontract

Door de extreme stijging van de energieprijzen dreigt nog dit jaar sluiting van 6 tot 8 van de 22 kunstijsbanen in ons land. Herman de Haan, directeur-bestuurder van de KNSB, bepleit de oprichting van een noodfonds om een rampzalig scenario voor de schaatssport te voorkomen.

Niet alleen voor ijsbanen dreigt sluiting. Ook zullen zo’n 200 van de 637 openbare zwembaden in de loop van 2022 niet meer te exploiteren zijn. De betrokken ondernemers zullen hun opdracht terug moeten geven aan de gemeente waarvoor zij werken. Het gaat in alle gevallen om accommodaties die een vast energiecontract hebben dat eind dit jaar afloopt.

Dat blijkt uit een inventarisatie van de betrokken werkgeversorganisaties en de sportbonden KNSB en KNZB. Versnelde verduurzaming biedt een oplossing, waarbij een noodfonds noodzakelijk is ter overbrugging.

De stijgende energielasten vormen voor alle sportaccommodaties een groot probleem, maar voor zwembaden en kunstijsbanen is de kostenstijging bepalend voor de overlevingskans. De energielasten vormen normaal gesproken voor ijsbanen 15 tot 20 procent van de exploitatie, maar dit kan na het aflopen van een vast energiecontract stijgen tot 50 procent. Dat kunnen ijsbaan- en zwembadexploitanten niet opvangen.

In 2023 zullen de overige kunstijsbanen en zwembaden opnieuw een energiecontract moeten afsluiten. Bij de huidige prijsstijgingen krijgen ook zij dan te maken met kosten die zo extreem zijn dat ze onmogelijk door een duurder kaartje of nog meer subsidie gedekt kunnen worden. Gezamenlijk krijgen de Nederlandse ijsbanen en openbare zwembaden over 2022 en 2023 door de energieprijzen te maken met een lastenstijging van 378 miljoen euro.

De schaatsbond KNSB en zwembond KNZB vrezen verregaande verarming van het Hollandse sportlandschap wanneer er geen maatregelen worden genomen: “Schaatsverenigingen zijn ’s winters volledig afhankelijk van de kunstijsbanen. Als die sluiten, kunnen hun 40.000 leden en de ruim 200.000 andere wekelijkse schaatsers buiten verenigingsverband nergens anders heen,” aldus Herman de Haan, directeur-bestuurder van de KNSB. “Schaatsen zit in ons dna. Maar als er op korte termijn geen compensatie komt en ijsbanen moeten sluiten, komt de toekomst van onze oer-Hollandse sport in gevaar.”

Een structurele oplossing voor het probleem is het verduurzamen van de energiehuishouding van de accommodaties. Het kabinet heeft ruim 3,5 miljard euro uitgetrokken voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Dennis van Rijswijk, voorzitter VKN (Vereniging Kunstijsbanen Nederland): “Door de extreme prijzen voor gas en elektriciteit zijn de investeringen in verduurzaming binnen één tot vijf jaar terug te verdienen. Maar dan moet er wel voorzien worden in de overbrugging om accommodaties gedurende die tijd in de lucht te houden.”

Marc van den Tweel, algemeen directeur van sportkoepel NOC*NSF, over de problemen voor ijsbanen en zwembaden: “Het risico op serieuze en blijvende verarming van sport in de volle breedte is groot. Als accommodaties noodgedwongen moeten sluiten, zelfs al is dat maar tijdelijk, kunnen verenigingen hun leden niets meer bieden. De coronacrisis heeft geleid tot ernstige vermindering van sportdeelname en daarmee beweegarmoede, met alle gevolgen van dien. We kunnen ons niet permitteren dit te laten gebeuren. Verduurzaming is de oplossing op de lange termijn; de sport moet minder afhankelijk worden van energiepolitiek. Maar geef clubs en accommodaties de tijd én de middelen om hun voortbestaan veilig te stellen.”


Deel dit artikel op
Ben jij een echte schaatsfan? inschrijven als schaatsfan