Het Schaatsmuseum Hindeloopen zoekt speurneuzen die een handje willen helpen met het gedigitaliseerde archief. In het FryskeHannen-project 'Wie schaatst daar?' worden deelnemers gevraagd om aan te geven welke schaatser op de foto zichtbaar is en waar de locatie van de foto is. Het gaat voornamelijk om foto's van de Elfstedentochten.

Het museum in Hindeloopen heeft uitgebreide documentatie over de Tocht der Tochten en (korte)baanwedstrijden. Naast stempelkaarten, oude schaatsen en kleding, bestaat deze collectie ook uit vele foto's. Door aan kenners te vragen om schaatsers te herkennen en de locatie en periode vast te stellen, kunnen bezoekers straks de Elfstedentochten opnieuw te beleven door alle foto's van een tocht in de juiste volgorde te presenteren in het museum.

Het project 'Wie schaatst daar?' komt voort uit een digitaliseringsproject bij Tresoar, het Fries historisch letterkundig centrum in Leeuwarden, waarbij bijna het gehele archief van het Schaatsmuseum in Hindeloopen is gedigitaliseerd. 

Meer informatie over het project vind je hier.