De KNSB ondersteunt het reddingsplan van de Limburgse Schaatsvrienden voor ijsbaan Glanerbrook in Geleen. De initiatiefnemers willen voorkomen dat de huidige wedstrijdbaan van 400 meter verdwijnt. Voor 2020 staat een grondige opknapbeurt van Glanerbrook gepland, waarbij de schaatsbaan in zijn huidige vorm onder druk staat. De kans dat hij helemaal wordt geschrapt is groot.

Zeven organisaties hebben gezamenlijk een plan gepresenteerd om bij sportcentrum Glanerbrook een duurzame overdekte schaatsbaan te realiseren. De 400-meterbaan in Geleen is nu onoverdekt. Het plan, waarvoor de Limburgse Schaatsvrienden het initiatief hebben genomen, is onlangs gepresenteerd aan de Limburgse gedeputeerde Ger Koopmans (CDA) en aan het college van B en W van de gemeente Sittard-Geleen.

Het plan voor de overdekte ijsbaan behelst een investering van 2,4 miljoen euro. Op het dak zouden zonnepanelen moeten komen. Gemeente en provincie zijn gevraagd om het project voor te financieren. 

Volgens de Limburgse Schaatsvrienden zou het verdwijnen van de 400-meterbaan een verschraling van het sportaanbod in de regio betekenen. Limburgse schaatsliefhebbers moeten dan naar Eindhoven. De initiatiefnemers denken dat de overdekte baan zich binnen 15 jaar terugverdient, omdat de zonnepanelen jaarlijks 200.000 euro aan stroom opleveren.

De KNSB ondersteunt het initiatief en heeft de brief waarin het plan wordt beschreven mede ondertekend. "Als Glanerbrook zou verdwijnen, heb je in de verre omtrek geen ijsbaan meer. Wij vinden het als schaatsbond wel belangrijk dat deze voorziening blijft bestaan", zegt Pieter Clausing, manager sportparticipatie van de KNSB.