Dhr. Jan Bieruma Oosting (1816-1885) was advocaat, burgemeester van Leeuwarden en mede-oprichter van de Leeuwarder IJsclub. De bestuurders en baanmeesters in die tijd droegen een deftig pak en een zwarte hoge hoed met geel-blauwe linten, de kleuren van de Leeuwarder IJsclub die in 1850 opgericht werd.

Vanaf het moment dat de Leeuwarder IJsclub opgericht werd, organiseerde het kortebaanwedstrijden. In die tijd werden deze wedstrijden 'hardrijderijen' genoemd. Voorzitter Bieruma Oosting was onder andere verantwoordelijk voor het beleid. Zo schreef hij de wedstrijden uit en stelde hij de baanvegers (op de foto in het midden in actie) aan.

De baanvegers werden aangestuurd door de baanchef, die hiƫrarchisch direct onder de burgemeester stond. De taken van de vegers waren niet geheel onbelangrijk. Zij dienden de banen voor schaatsenrijders aan te leggen en te onderhouden op een breedte van tenminste vijf meter, 's morgens voor negen uur schoon te hebben en verder gedurende de dag schoon te houden.

Dat er baanvegers actief waren bleek op 16 januari 1855 toen er een hardrijderij voor paren werd gehouden op de beroemde baan achter de Prinsentuin. Uiteraard waren er baanvegers nodig. Links op de prent zijn er twee in actie.

Bij wakken, of op plaatsen waar dit voor de veiligheid nodig is, waren de vegers verantwoordelijk voor (het onderhoud van) de bakens die neergezet werden en verdere maatregelen om ongelukken te voorkomen. Zodra het ijs daarvoor geschikt was, moesten zij op last van de burgemeester een tweede baan, met een breedte van tenminste drie meter, aan leggen voor sleden en voor paarden.

Op de bovenste foto staan voorzitter Bieruma Oosting en zijn baanchef links van de finish. De twee heren zijn herkenbaar aan de deftige pakken en hoge hoeden met linten in de kleuren van het stadswapen.

Indrukwekkende loopbaan
Jan Bieruma Oosting, zoon van Johannes Bieruma Oosting, werd op 5 september 1816 geboren met een dubbele naam, maar hij was niet van adel. Bieruma Oosting studeerde Romeins en hedendaags recht aan de Hogeschool te Utrecht en werd een vooraanstaand advocaat. In 1850 was hij de mede-oprichter en eerste voorzitter van de Leeuwarder IJsclub. Op 11 september 1871 werd hij door de koning tot burgemeester benoemd. In 1877 werd hij burgemeester af.

Dhr. Bieruma Oosting overleed op 24 juli 1885. Op woensdag 21 maart 2018, voorafgaand aan de derde editie van De Zilveren Bal, komt het verhaal van Jan Bieruma Oosting tot leven tijdens de historische theatervoorstelling 'Kortebaanschaatsen: van vroeger naar nu'. Wil je hierbij zijn? Koop dan hier je tickets.