Beslist.nl was niet van plan om te stoppen als sponsor van de gelijknamige schaatsploeg, maar voelt zich daar alsnog toe genoodzaakt vanwege het commerciële model van de KNSB, stelt beslist.nl-directeur Kees Verpalen.

“We doen het met pijn in ons hart, want we zijn inmiddels een beetje vergroeid met het schaatsen, maar er is absoluut geen balans tussen dat wat de bond bijdraagt en dat wat de sponsoren betalen”, zegt Verpalen tijdens een persbijeenkomst waar hij de beslissing van de prijsvergelijkingssite wereldkundig maakte.

De conclusie dat het model niet klopt, trok Verpalen naar eigen zeggen twee jaar geleden ook al, maar toen deed de KNSB hem de belofte te gaan werken aan een nieuw model waarin de balans beter is. “Daarna hebben we onze monden gehouden, maar nu is de eindconclusie dat het niet gelukt is”, doelt hij op het nieuws dat het de bond onder meer niet gelukt is om samen met teams en atleten tot een ‘schaatsentiteit’ te komen.

Het tegenovergestelde is volgens Verpalen zelfs het geval. “In het oude systeem betaalde de KNSB ongeveer zestien procent van de kosten. Maar met de halvering van de premiepot en het feit dat ploegen de reis- en verblijfskosten zelf moeten gaan betalen, zakt de inleg van de bond tot vijf procent”, vervolgt de directeur die de kosten op die manier de pan uit ziet rijzen.

Omdat de verdeling van de waarde van het Nederlandse schaatsen wel hetzelfde blijft, is het volgens Verpalen voor beslist.nl niet mogelijk om de eigen doelstellingen nog langer te halen. “Niet iedereen die het schaatsen volgt, kijkt naar NK’s en World Cups, maar wel naar de WK’s en de Spelen. Daar hebben wij geen exposure en als wij door willen groeien, dan hebben we die mogelijkheden wel nodig. De KNSB is er niet in geslaagd die te creëren en heeft daarmee ons vertrouwen geschaad.”

Positief gevoel

Desondanks kijk beslist.nl met een positief gevoel terug op de vier jaren waarin het de ploeg sponsorde en het bedrijf explosief goeide. “En we zijn er ook erg trots op dat we onze ultieme droom - het eerste olympisch goud voor Nederland op de 500 meter - gehaald hebben”, doelt Verpalen op de titel van Michel Mulder die ook nog twee keer wereldkampioen sprint werd.

Ook het feit dat er vanuit de opleidingsploeg van beslist.nl inmiddels het nodige talent door is gestroomd naar de hoofdmacht stemt de directeur tevreden. “Thomas Krol en Kai Verbij zijn dit seizoen met medailles bij de WK’s echt doorgebroken. En voor bijvoorbeeld Daidai Ntab is dat een kwestie van tijd.”

De pijn van het afscheid van de schaatssport wordt tot slot een beetje verzacht omdat beslist.nl ook de derde door zichzelf gestelde doelstelling bereikt heeft. "We wilden de boel netjes achterlaten en zorgen dat de continuïteit van de ploeg gewaarborgd was. Dat is gelukt", zegt Verpalen vooruitlopend op het nieuws dat het team van coach Gerard van Velde ook de komende jaren blijft bestaan.

KNSB dankbaar

De KNSB laat in een reactie weten beslist.nl dankbaar te zijn voor de bijdrage die het de afgelopen jaren aan de schaatssport heeft geleverd. "Mede daardoor heeft deze sprintploeg zich kunnen ontwikkelen met gevestigde waarden als Michel en Ronald Mulder en opkomende talenten uit Jong Oranje als Verbij en Krol. De bond heeft er alle vertrouwen in dat het team van Van Velde op korte termijn een nieuwe sponsor zal vinden."

Op de kritiek van Verpalen gaat de bond niet echt in. “In het nieuwe licentiemodel is ruimte voor maximaal zes topteams, waardoor de zichtbaarheid en herkenbaarheid per team groter wordt. De bond creëert hiermee de beste randvoorwaarden voor de topschaatsers. In de wintermaanden biedt het schaatsen na voetbal de meeste zichtbaarheid voor sponsoren.”

Door Bjorn Clobus - Laatste update op 06 jul 2017 om 19:32